Båsbergen

Båsbergen-karta

Ritad 1986 av OK Djerf och ON-kartor
1:15.000 ekvidistans 5 m

Särtryck finns över Bråten 1:5.000 tyckt 1984


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-03-19