Högåsen

Högåsen-karta

Ritad 1995 av ON-kartor
1:15.000 ekvidistans 5 m

Kartan reviderades 1997 inför Boforsloppet 1998
Särtryck finns över Stråningstorp 1:5.000


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-03-19