Villingsberg

Villingsberg-karta

Djerfstugan-karta

Ritad 1989/1994 av ON-kartor
1:15.000/1:10.000 ekvidistans 5 m

Flera olika särtryck finns bl.a. Fuxboudden 1:5.000 tyckt 1997
(karta med
Djerfstugan enligt ovan)


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-03-19